Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22473
Title: Alice Munro truyện ngắn như một định mệnh
Authors: Thái Hà
Keywords: Alice Munro
Truyện ngắn
Một định mệnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 897 .- Tr.13-21
Abstract: Bài viết: Alice Munro và sức sống của truyện ngắn; Văn chương như một cách trốn chạy; Tự sự phân mảnh của một cuộc kiếm tìm không hồi kết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22473
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.