Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22475
Title: Một thế giới của nhịp
Authors: Nguyễn, Đình Minh Khuê
Keywords: Thế giới
Của nhịp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 897 .- Tr.110-114
Abstract: Trong mỗi tác phẩm văn chương cư trú một nhịp điệu. Nhịp theo tôi không chỉ là thành tố có vai trò quyết định trong việc kiến tạo nên yếu tính của thơ ca mà còn có mặt trong mọi thể loại, chi phối mọi văn bản, can dự sâu vào các tầng thế giới mà tác phẩm tạo dựng, thậm chí đòi khi nó còn có khả năng tương chiếu, hay nói đúng hơn, tiên báo và định liệu cho số phận và đường đi của mỗi tác phẩm trong chiều dài lịch sử văn chương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22475
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.