Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22506
Title: Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển đội ngũ doanh nhân của một số quốc gia
Authors: Ngô, Văn Cương
Keywords: Kinh nghiệm
Hỗ trợ doanh nghiệp
Phát triển đội ngũ doanh nhân
Một số quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.87-89
Abstract: Một đất nước không có đội ngủ doanh nhân giỏi, không có năng lực hội nhập và hội nhập thành công, đất nước đó sẽ thất bại trong phát triển kinh tế. Vì lẽ đó, bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Singapore và Đức, đây là những quốc gia có đội ngũ doanh nhân phát triển lớn mạnh trên thế giới, để từ đó rút ra những tham khảo trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và phát triển đội ngũ doanh nhân ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22506
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
652.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.