Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22545
Title: Chi trả bảo hiểm y tế ở người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 2015 – 2017
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Đỗ, Thị Châm
Keywords: Chi trả bảo hiểm y tế
Chi phí điều trị nội trú
Bảo hiểm y tế
Cơ cấu chi phí
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.134-141
Abstract: Trong giai đoạn 2015 -2017 đã có rất nhiều văn bản luật và dưới luật quy định đổi mới trong công tác khám bệnh, chữa bệnh (KCB), đặc biệt công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và giá dịch vụ KCB BHYT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, hồi cứu 88.313 hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh điều trị nội trú có bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị nội trú có BHYT trung bình có xu hướng tăng theo thời gian, thấp nhất năm 2015 là 3.261.115 đồng, tăng lên 3.747.426 trong năm 2016 và 5.014.160 đồng trong năm 2017. Trong cấu phần chi phí thì tỷ lệ thuốc, máu, dịch truyền chiếm tỷ lệ cao nhất với 45,2% (2015) đến 39,5% (2016) và 36,4% năm 2017 tổng chi phí cho một đợt điều trị nội trú. Thấp nhất là tỷ lệ chi phí chi cho vật tư y tế (từ 1,9% đến 2,7%). Tỷ lệ chi phí cho thuốc, máu, dịch truyền; xét nghiệm (XN) có xu hướng giảm theo thời gian từ 2015 đến 2017; trong khi tỷ trọng chi phí cho giường bệnh; phẫu thuật thủ thuật (PTTT) và chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) có xu hướng tăng lên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22545
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
563.15 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.