Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22547
Title: Thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và một số yếu tố liên quan của khách hàng tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017
Authors: Lê, Thị Thanh Xuân
Lê, Thị Hương
Nguyễn, Văn Thành
Nguyễn, Huy
Keywords: Thực hành
Phản ứng sau tiêm chủng
Hà Nội
2017
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.150-156
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên nhằm mục tiêu mô tả thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và một số yếu tố liên quan của khách hàng tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà nội năm 2017. Phương pháp thu thập số liệu được áp dụng là phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi cấu trúc trên 242 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy 97,1% số người chăm sóc trẻ thực hành theo dõi trẻ đủ 30 phút tại điểm tiêm chủng và ít nhất 24 giờ tại nhà đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu người chăm sóc trẻ không theo dõi trẻ đủ 24 giờ tại nhà là thấy trẻ không có vấn đề gì bất thường (57,1%) và do các nguyên nhân khác (43,9%). Giới tính của trẻ có liên quan tới thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ. Người chăm sóc trẻ đưa trẻ nam đi tiêm thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng cao gấp 3,850 lần so với trẻ nữ. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố về văn hóa, xã hội (tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp…) và thực hành chăm sóc sau tiêm của người chăm sóc trẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22547
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
900.38 kBAdobe PDF
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.