Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22576
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác
Nắm tình hình địa bàn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.22-25
Abstract: Việc theo dõi, nắm tình hình trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ địa bàn. Việc nắm nhanh tình hình địa bàn giúp UBKT các cấp thường xuyên biết được mọi hoạt động, diễn biến, sự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các tổ chức đảng trực thuộc; là một kênh quan trọng để dự báo, giúp UBKT có những định hướng chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra những biện pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22576
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.