Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22585
Title: Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng): Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân; chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng)
Tăng cường công tác đối thoại
Nhân dân
Chủ động tháo gỡ vướng mắc
Từ cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.50-51
Abstract: Là địa bàn tăng trưởng nóng, trong quá trình phát triển đi lên cùng với kết quả đã đạt được, Quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) cũng phát sinh không ít vấn đề phức tạp, nhất là công tác quản lý đất đai, đầu tư công, phát triển đô thị; bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22585
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
788.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.