Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22604
Title: Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực Quảng Trị
Authors: Lê, Đức Tiến
Nguyễn, Châu Lân
Bùi, Tiến Thành
Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Sức kháng cọc khoan nhồi
Tầng phong hóa nứt nẻ
Thí nghiệm cọc khoan nhồi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.10-13
Abstract: Khi thiết kế cọc khoan nhồi vào tầng đá phong hóa nứt nẻ (IGM) thường có những vấn đề chưa được thống nhất. Theo tiêu chuẩn Việt Nam thường sức chịu tải được tính cho đất và đá. Điều đó dẫn tới trường hợp cọc khoan nhồi thi công vào tầng đá phong hóa nứt nẻ sẽ được tính như là đất hoặc đá. Trong bài báo này, việc tính toán sức kháng tại thân cọc và mũi cọc cho lớp đá phong hóa sẽ được tiến hành theo nguyên lý của lớp IGM. Đồng thời thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện cho cọc khoan nhồi đường kính 0.8m được thi công vào lớp đá phong hóa nứt nẻ. Trong các thí nghiệm này, các thiết bị đo biến dạng theo thân cọc và chuyển vị được gắn dọc theo thân cọc khoan. Kết quả tính toán cho thấy việc tính toán theo nguyên lý của IGM sẽ cho kết quả khá sát theo thí nghiệm hiện trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22604
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.