Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22642
Title: Thiết kế và tổ chức dạy học stem chủ đề "máy bắt muỗi sáng tạo" cho học sinh lớp 11
Authors: Phùng, Việt Hài
Nguyễn, Văn
Biện, Thị Dung
Nguyễn, Thị Ni Na
Keywords: STEM
Năng lực sáng tạo
Máy bắt muỗi
Sinh viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 32(01) .- Tr.82-89
Abstract: Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nước ta, giáo dục STEM là một phương pháp tiếp cận liên môn (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán) nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển năng lực và nâng cao hứng thú học tập. Bài báo trình bày quy trình thiết kế một chủ đề dạy học STEM, từ đó vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề "Máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22642
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.