Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22653
Title: Nghiên cứu sử dụng đá thải đào hầm cho bê tông vỏ hầm
Authors: Trần, Thu Hằng
Keywords: Đá thải đào hầm
Tái chế
Bê tông vỏ hầm
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.18-21
Abstract: Khi xây dựng hầm xuyên núi, việc tái sử dụng đá thải sau đào hầm làm vật liệu xây dựng là hành động cụ thể thực hiện phát triển bền vững, đem lại nhiều lợi ích cho dự án. Bài báo này nghiên cứu việc tận dụng đá thải làm cốt liệu thô cho bê tông vỏ hầm thông qua việc phân tích một dự án đã thực hiện ở Việt Nam. Các đặc trưng của bê tông vỏ hầm làm từ đá tái chế được phân tích và so sánh với bê tông vỏ hầm làm từ đá mua mới tại mỏ. Các kết quả cho thấy triển vọng của việc thay thế đá mới bằng đá thải đào hầm ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22653
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.