Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2272
Title: Phụ nữ Đàng Ngoài thế kỷ XVII qua một số nguồn tư liệu phương Tây
Authors: Hoàng, Anh Tuấn
Keywords: Phụ nữ đàng ngoài
Nho giáo
Lịch sử quan hệ giới
Phụ nữ Á Đông
Thời kỳ tiền cận đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.63-67
Abstract: Nghiên cứu cho thấy tính tự chủ cao cùng với vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của phụ nữ Đông Nam Á thời kỳ tiền cận đại. Xu hướng coi Đàng Ngoài thế kỷ XVII như một ngoại lệ do sự áp chế và quản thúc của các mô hình cai trị có truyền thống Nho giáo vốn được khởi dựng ở Việt Nam từ thế kỷ XV.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2272
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_285.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.