Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22739
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy hồng ngoại phục vụ xuất khẩu sản phẩm dược liệu (Táo Mèo, chùm ngây...) vùng Tây Bắc
Authors: Trần, Ngọc Hưng
Trần, Anh Quân
Nguyễn, Hữu Quang
Nguyễn, Hoài Anh
Keywords: Dược tính
Sấy hồng ngoại
Tây Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.79-84
Abstract: Thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm: “Thử nghiệm sản xuất trà và bột dinh dưỡng từ táo mèo và chùm ngây với việc ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng Tây Bắc” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc", nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị lò sấy tự động sử dụng công nghệ hồng ngoại. Thiết bị đã được thử nghiệm thực tế trong dây chuyền sản xuất, góp phần tạo ra sản phẩm trà táo mèo và bột dinh dưỡng chùm ngây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU mang lại hiệu quả kinh tế cho các sản phẩm dược liệu vùng Tây Bắc. Ngoài ra, lò sấy hồng ngoại còn được ứng dụng trong các sản phẩm dược liệu cao cấp khác như: Màng gấc, tam thất...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22739
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.