Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2274
Nhan đề: Sự hài lòng với công việc ở nhân viên y tế (trường hợp 2 bệnh viện đa khoa ở Đắk Lắk)
Tác giả: Lê, Văn Hảo
Bùi, Thái Nguyên
Từ khoá: Sự hài lòng với công việc
Nhân viên y tế
Bảng hỏi Sự hài lòng Minesota
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.3-13
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế ở một tỉnh vùng Tây Nguyên và trả lời câu hỏi điều gì làm họ hài lòng và không hài lòng nhất trong công việc. Nghiên cứu sử dụng Bảng hỏi Sự hài lòng Minesota (Minesota Satisfaction Questionnaire/MSQ), gồm 20 thành tố góp phần tạo nên sự hài lòng với công việc, trên một mẫu chọn 109 người là bác sỹ, điều dưỡng viên và nữ hộ sinh với tuổi trung bình là 34,2 (từ 21 - 57 tuổi) từ 2 bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh thuộc Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, nhìn chung, sự hài lòng với công việc của bác sỹ, điều dưỡng viên và nữ hộ sinh tại 2 bệnh viện đạt mức khá cao. Trong các thành phố thì phục vụ xã hội là khía cạnh làm họ hài lòng nhiều nhất, còn tiền công (so với khối lượng công việc họ thực hiện) là khía cạnh làm họ hài lòng ít nhất. Nghiên cứu này không phát hiện được sự khác biệt ở mức độ hài lòng với công việc xét theo giới tính, vị trí làm việc, cấp bệnh viện (tỉnh so với huyện) và theo nhóm tuổi.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2274
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_599.13 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.