Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22754
Title: Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của Vương quốc mộng mơ
Authors: Nguyễn, Trường
Keywords: Hình tượng nhân vật
Vương quốc mộng mơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 897 .- Tr.118-120
Abstract: Xây dựng hình tượng nhân vật luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhà văn. Truyện ngắn vương quốc mộng mơ của tôi có nhiều nhân vật, điều này không phải do tôi muốn mà là do truyện phải dùng mật độ của truyện ép nén, và ép nén quá nên trở thành phức điệu - như một nhà phê bình nhận định. Trong các nhân vật đó, tôi muốn nói về hai nhân vật đứng trên đỉnh chóp quyền lực của xứ Đạo lúc thịnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22754
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.