Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2277
Title: Trầm cảm phụ nữ bị bạo lực gia đình ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Phụ nữ bị bạo lực gia đình
Trầm cảm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.14-22
Abstract: Kết quả nghiên cứu trên 496 phụ nữ bị bạo lực gia đình ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc nước ta cho thấy, người bị bệnh trầm cảm có những triệu chứng đặc thù là bị rối loạn chức năng, luôn cảm thấy chán nản, không muốn giao tiếp và không muốn tham gia bất cứ hoạt động gì. Số phụ nữ bị bạo lực gia đình bị trầm cảm chiếm 20,5% tổng số khách thể tham gia nghiên cứu. Trong đó, số người mắc bệnh ở mức nhẹ và mức trung bình chiếm đa số. Các nhóm phụ nữ khác nhau về nghề nghiệp, về mức sống và về trình độ học vấn có sự khác biệt đáng kể về mức độ trầm cảm. Nếu phụ nữ bị bạo lực gia đình được kịp thời thăm khám, phát hiện bệnh trầm cảm khi bệnh ở mức nhẹ và trung bình, được tư vấn chữa trị kịp thời, thì việc điều trị sẽ đơn giản, hiệu quả hơn. .
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2277
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_468.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.