Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22797
Title: Tâm tính của người Việt đương đại qua tản văn Nguyễn Vĩnh nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Tâm tính
Người Việt đương đại
Tản văn
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 898 .- Tr.117-120
Abstract: Qua các tập tản văn, Nguyễn Vĩnh Nguyên bàn về những điều không thể không nói ở đô thị Việt Nam từ cái ăn, cái uống, chỗ ở và cả những cách sung sướng kiểu hành hạ người khác (chẳng hạn thú hát karaoke và chứng nói luôn mồm). Từ những chuyện dễ thấy đó anh nhìn ra những mặt trái, như cách nói vần vèo biển ngẫu từ chỗ làm cho ý tứ dễ thông đạt còn sinh ra văn hóa báo cáo du dương, nói hay hơn làm; hay cái chén nước mắm chấm chung giữa mâm cơm tưởng như biểu hiện cho sự hòa đồng của người Việt nhưng cũng lại phản ánh sự tùy tiện, chung chạ, thiếu ý thức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22797
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.