Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2281
Title: Nhu cầu ruộng đất của người nông dân hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Nông dân
Nhu cầu ruộng đất
Bỏ ruộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.32-44
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu các nhu cầu của người nông dân liên quan đến ruộng đất của gia đình họ và mối quan hệ của nhu cầu ruộng đất với hành vi bỏ ruộng. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi trên 430 nông dân (tuổi trung bình là 52) ở Hưng Yên và Thái Bình cho thấy, bên cạnh nhu cầu chủ yếu là sử dụng ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, người nông dân còn có nhu cầu trao đổi ruộng đất và nhu cầu giữ ruộng đất dù không sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu ruộng đất của người nông dân có một số khác biệt tùy theo độ tuổi, học vấn và địa bàn cư trú của người được hỏi và có liên quan đến hành vi bỏ ruộng của họ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2281
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_728.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.