Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2282
Title: Xây dựng công thức nhũ tương tạo bọt chứa dầu mè đen (Sesamum indicum L.), cao chiết Cỏ mực (Eclipta prostrata (L) L.) và cao chiết Hồng hoa (Carthamus tinctorius L.)
Authors: Trần, Thị Thúy Oanh
Phạm, Đình Duy
Keywords: Bọt nhũ tương
Cỏ mực
Dầu mè đen
Hồng hoa
Kích thích mọc tóc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(2) .- Tr.21-26
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng công thức nhũ tương tạo bọt chứa dầu mè đen (Sesamum indicum L.), cao chiết từ các dược liệu Hồng hoa (Carthamus tinctorius L.), cỏ mực (Eclipta prostrata (L) L.) và đánh giá khả năng kích thích mọc tóc của thành phẩm trên mô hình in vivo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2282
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.