Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22838
Title: Nghiên cứu động học, động lực học và kiểm tra bền thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân
Authors: Lê, Hồng Kỳ
Lê, Hoàng Anh
Keywords: Động lực học
Kiểm tra bền
Phục hồi chức năng
Thiết bị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.106-111
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu động học, động lực học và kiểm tra bền thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp. Các quan hệ động lực học giữa các toạ độ suy rộng (các biển khớp) và các mô men tại các khớp được khảo sát trên mô hình 3D. Kết quả đã tạo ra các mô hình động, không những mô tả trực quan quá trình vận động của thiết bị mà còn đưa ra đồ thị ứng xử động lực học. Dữ liệu từ mô hình 3D được sử dụng trực tiếp cho việc kiểm tra bền và trong thiết kế hệ cơ khí của thiết bị cụm truyền động cơ khí.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22838
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.