Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2287
Title: Trung Quốc mở rộng nguồn nhân lực ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau đại hội XVIII
Authors: Vũ, Thùy Dương
Keywords: Nguồn lực
Giấc mơ Trung Quốc
Di dân Trung Quốc
Vành đai
Con đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.24-36
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tình hình quốc tế ngày càng có nhiều biến đổi nhanh chóng, việc tận dụng mọi sức mạnh tổng hợp quốc gia để phát huy lợi thế đang là xu hướng chung trên thế giới. Thực tế, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp quốc gia đã trở thành vấn đề cần thiết, nhất là đối với các quốc gia mới nổi, đang phát triển để có thể thuận lợi hơn khi thực hiện những tham vọng chiến lược của mình. Một trong những nhân tố quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia, đó chính là yếu tố nguồn lực. Hiện Trung Quốc đang nổi lên là một trong những quốc gia sử dụng tương đối hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với việc mở rộng nguồn nhân lực ra phạm vi khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết tập trung nhận diện thực trạng, vấn đề còn tồn tại khi Trung Quốc mở rộng nguồn nhân lực ra phạm vi khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2287
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_744.03 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.