Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2287
Nhan đề: Trung Quốc mở rộng nguồn nhân lực ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau đại hội XVIII
Tác giả: Vũ, Thùy Dương
Từ khoá: Nguồn lực
Giấc mơ Trung Quốc
Di dân Trung Quốc
Vành đai
Con đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.24-36
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tình hình quốc tế ngày càng có nhiều biến đổi nhanh chóng, việc tận dụng mọi sức mạnh tổng hợp quốc gia để phát huy lợi thế đang là xu hướng chung trên thế giới. Thực tế, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp quốc gia đã trở thành vấn đề cần thiết, nhất là đối với các quốc gia mới nổi, đang phát triển để có thể thuận lợi hơn khi thực hiện những tham vọng chiến lược của mình. Một trong những nhân tố quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia, đó chính là yếu tố nguồn lực. Hiện Trung Quốc đang nổi lên là một trong những quốc gia sử dụng tương đối hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với việc mở rộng nguồn nhân lực ra phạm vi khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết tập trung nhận diện thực trạng, vấn đề còn tồn tại khi Trung Quốc mở rộng nguồn nhân lực ra phạm vi khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2287
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_744.03 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.