Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22908
Title: Phương xác định hệ số nhồi và đường kính của vật nổ thông qua dấu vết mảnh văng tại hiện trường
Authors: Lê, Xuân Cường
Trần, Đình Thành
Nguyễn, Văn Thủy
Keywords: Vật nổ
Thuốc nổ
Mảnh văng
Điều tra hiện trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .- Tr.144-150
Abstract: Bài báo đưa ra phương pháp xác định một số thông số kết cấu vật nổ (hệ số nhồi và đường kính) thông qua dấu vết mảnh văng của vỏ bọc thu được tại hiện trường. Áp dụng phương pháp trên để tính toán cho trường hợp điển hình: Vật liệu vỏ bọc - mục tiêu là thép - đuyra, khối lượng mảnh thay đôi từ 1 gam đến 9 gam. Kết quả tính toán làm cơ sở để xây dựng các bảng tra cứu phục vụ trong điều tra hiện trường các vụ nổ một cách thuận tiện và nhanh chóng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22908
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.