Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22916
Title: Thực trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đường tiêu hóa sau hai tháng điều trị hóa chất tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Authors: Phạm, Thị Tuyết Chinh
Nguyễn, Thùy Linh
Tạ, Thanh Nga
Lê, Thị Hương
Keywords: Tình trạng dinh dưỡng
Ung thư
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.1-8
Abstract: Chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh ung thư thường giảm xuống từ khi được phát hiện và chẩn đoán ung thư, đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả điều trị. CLCS và tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của người bệnh ung thư có mối tương quan hai chiều. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mối liên quan giữa TTDD và CLCS của người bệnh ung thư sau 2 tháng điều trị hóa chất. Với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 88 người bệnh ung thư đường tiêu hóa sau 2 tháng điều trị hóa chất đã cho kết quả: tỷ lệ suydinh dưỡng (SDD) được đo lường thông qua chỉ số khối cơ thể (BMI) là 23,9%. Theo phân loại PG–SGA: có 40,9% người bệnh ung thư có SDD hoặc nguy cơ SDD. Tỷ lệ giảm cân trong 2 tuần qua là 14,8%. Bộ công cụ EORTC QLQ–C30 được sử dụng để đo lường CLCS. Kết quả CLCS của người bệnh ung thư sau 2 tháng điều trị hoá chất là thấp. Vì vậy, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng, góp phần tăng hiệu quả điều trị, thời gian sống và CLCS cho người bệnh ung thư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22916
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.