Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2292
Title: Gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia trong những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Thành Văn
Keywords: Quan hệ Trung Quốc – Campuchia
Gia tăng ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.37-44
Abstract: Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế và tích cực triển khai chính sách ngoại giao láng giềng, trong những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng ở Campuchia thông qua chính trị ngoại giao, thương mại đầu tư, viện trợ và văn hóa xã hội. Về chính trị ngoại giao, hai bên làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược lẫn nhau, hợp tác thiết thực chặt chẽ hơn. Không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế thương mại, viện trợ, Trung Quốc là nhà đầu tư và cung cấp viện trợ lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia. Về văn hóa, việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia được thực hiện và phát huy hiệu quả thông qua báo chí, phát thanh truyền hình bằng tiếng Trung Quốc. Cho đến nay, hai bên đánh giá, Campuchia đã trở thành “một người bạn tốt” của Trung Quốc, ngược lại Trung Quốc trở thành “người bạn lớn số 1”.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2292
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_441.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.236.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.