Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22925
Title: Nhận thức về dinh dưỡng của người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện K năm 2018
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tiến
Hoàng, Việt Bách
Nguyễn, Thị Dung
Đặng, Thị Thu Hằng
Dương, Thị Yến
Nguyễn, Đức Dịu
Nguyễn, Thị Đính
Lê, Thị Hương
Keywords: Nhận thức về dinh dưỡng
Người bệnh ung thư và người nhà bệnh nhân
Tư vấn dinh dưỡng
Bệnh viện K
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.19-26
Abstract: Nghiên cứu mô tả nhận thức về dinh dưỡng của người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 632 người bệnh ung thư và 548 người nhà người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018. Nghiên cứu cho thấy có 59,7% người bệnh ung thư và 51,7% người nhà đã chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng trong quá trình điều trị ung thư. Về mong muốn được tư vấn dinh dưỡng ở người bệnh là 94,6% và người nhà là 93,9%. Người bệnh và người nhà người bệnh đã tìm hiểu về dinh dưỡng của người bệnh và người nhà tỷ lệ với trình độ học vấn của đối tượng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ người bệnh và người nhà người bệnh chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư chưa cao lần lượt là 59,7% và 51,7%. Tỷ lệ đối tượng mong muốn được tư vấn dinh dưỡng trong quá trình điều trị tại Bệnh viện cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22925
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.