Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22932
Title: Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện phổi Trung Ương năm 2018
Authors: Nguyễn, Thị Thu Liễu
Hoàng, Thị Ngọc Anh
Đỗ, Nam Khánh
Keywords: Tình trạng dinh dưỡng
Yếu tố liên quan
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Bệnh viện Phổi Trung Ương
2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.52-58
Abstract: Nghiên cứu đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định tại khoa bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung Ương năm 2018”. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 90 người bệnh được thu thập bằng cách chọn mẫu thuận tiện. 83,4% người bệnh có nguy cơ dinh dưỡng vừa và nặng theo SGA và 56,7% người bệnh thiếu năng lượng trường diễn theo BMI. Nhóm bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng (SGA B, SGA C) thiếu năng lượng trường diễn cao gấp 28 lần so với nhóm không có nguy cơ dinh dưỡng (SGA A). Có nguy cơ dinh dưỡng và thiếu năng lượng trường diễn chiếm tỷ lệ cao ở người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa bệnh phổi mạn tính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22932
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.