Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22950
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới độ nhám bền mặt khi gia công thép SKD11 bằng phương pháp cắt dây CNC
Authors: Phan, Văn Hiếu
Keywords: Tia lửa điện
Cắt dây tia lửa điện
Độ nhám bề mặt (Ra)
Thông số công nghệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.73-79
Abstract: Bài báo tiến hành phân tích ảnh hưởng, sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trực giao câp 1 để thiết lập công thức thực nghiệm xác định sự ảnh hưởng của bốn thông số là ti, u, Ui, Vd,Vc đến độ nhám bề mặt (Ra).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22950
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.