Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22953
Title: EVNNPC: Tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng
Authors: Việt Hạnh
Keywords: EVNNPC
Tăng cường các giải pháp
Đảm bảo thực hiện tốt
Giảm tổn thất điện năng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.88-90
Abstract: Ngày 21/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh, Ban Chỉ đạo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của Phó Tổng giám đốc Thường trực Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái, đại diện một số ban chuyên môn cơ quan Tổng công ty, và sự tham gia trực tuyến tại các điểm cầu của Ban chỉ đạo tổn thất điện năng của đơn vị thành viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22953
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.