Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22954
Title: An toàn lao động trong ngành Cơ khí Xây dựng như "Kỷ luật sắt"...
Authors: Vân Anh
Keywords: An toàn lao động
Cơ khí Xây dựng như
Kỷ luật sắt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.91-92
Abstract: Là một ngành có số lượng lao động lớn, lại làm việc ở những công trình đặc thù, chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn, nên những năm qua, công tác an toàn lao động (ATLĐ) trong ngành Cơ khí Xây dựng luôn được coi trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22954
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
912.55 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.