Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22961
Title: Đồng vốn nhỏ tiếp động lực lớn
Authors: Ninh Tuyên
Keywords: Đồng vốn nhỏ tiếp động lực lớn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.103-104
Abstract: Cần cù, chịu khó nhưng không ít hội viên, nông dân xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) không thể thoát nghèo do thiếu vốn, kiến thức chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã đã giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác và chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con vươn lên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22961
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
870.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.