Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22995
Title: Bạn đã biết đến “Tứ đại Thiên Vương” của làng khoa học thế giới?
Authors: Hoàng, Văn Dưỡng
Keywords: Bạn đã biết đến
Tứ đại Thiên Vương
Làng khoa học thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 18(342) .- Tr.38-39
Abstract: Giải thưởng Nobel là một trong những danh hiệu cao quý nhất trong đời mà một nhà khoa học có vinh dự to lớn mới đạt được. Vậy mà có bốn con người lỗi lạc này hai lần nhận được giải thưởng danh giá trên, trở thành tượng đài kiệt xuất của thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa hoc. Marie Curie; Linus Pauling; John Bardeen; Frederick Sanger.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22995
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
349.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.