Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23049
Title: Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phong trào hành động
Cách mạng của thanh niên Việt Nam
50 năm thực hiện Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 922 .-Tr.16-20
Abstract: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và dành muôn vàn tình yêu thương, chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Khắc ghi lời dạy của Bác trong Di chúc thiêng liêng để lại, 50 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, khẳng định mình, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23049
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.