Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23070
Title: Một số vấn đề về kế toán chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trong ngành sảnh xuất thép
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Một số vấn đề
Kế toán chi phí
Nguyên liệu vật liệu trực tiếp
Trong ngành sảnh xuất thép
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 548 .- Tr.53-54
Abstract: Thép được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hiện nay như bàn ghế, dao kéo hay các công trình lớn khác như nhà cửa. Để tạo ra được thép cần sử dụng rất nhiều nguyên liệu vật liệu trực tiếp khác nhau. Và chi phí về khoản mục này trong giá thành sản xuất thép chiếm tỷ trọng lớn, do đó nhiệm vụ của kế toán là phải phân loại, hạch toán và kiểm soát tốt chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm. Bài viết sau đề cập đến một số vấn đề về kế toán chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất thép.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23070
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
371 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.