Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23076
Title: Quy trình hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2019 cho sinh viên chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị An
Keywords: Quy trình hạch toán
Các giao dịch kinh tế phát sinh
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2019
Cho sinh viên chuyên ngành kế toán
Tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 548 .- Tr.60-61
Abstract: Từ khi ra đời, Phần mềm kế toán đã hỗ trợ rất tích cực cho kế toán viên trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Hiện nay, tại hầu hết các doanh nghiệp, việc hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh chủ yếu được thực hiện trên phần mềm kế toán. Chính thực tế này đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải đề ra chương trình đào tạo gắn với thực tiễn. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một trong những cơ sở giáo dục bậc đại học đã tiên phong trong việc đưa học phần kế toán máy vào chương trình đào tạo của nhà trường nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đối với người học sau khi ra trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23076
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
364.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.