Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23107
Title: Quân chủng Hải quân phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, nâng cao sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Phạm, Hoài Nam
Keywords: Quân chủng Hải quân
Nâng cao sức mạnh chiến đấu
Bảo vệ chủ quyền biển đảo
Tổ quốc trong tình hình mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.71-76
Abstract: Ra đời ngày 7-5-1955, chưa đầy 10 năm sau, Quân chủng Hải quân đã ra quân đánh thắng trận đầu vào ngày 2 và ngày 5-8-1964, mở ra thời kỳ chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành liên tục, lập nhiều chiến công xuất sắc, hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó là động lực tinh thần to lớn để Quân chủng không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23107
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.