Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23110
Title: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hướng đi mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Trương, Đức Thuận
Keywords: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hướng đi mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.89-92
Abstract: Với việc xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu trong xu thế hội nhập, là giải pháp thiết thực, hiệu quả trong cơ cấu lại nông nghiệp, những năm gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm, chủ động đề ra hướng đi mới để tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra nguồn thực phẩm chất lượng, an toàn, từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững cho người sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23110
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.