Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23160
Title: Nỗi đau của Marguerite Duras qua tác phẩm "Nỗi đau" và "Người tình"
Authors: Phạm, Trần Hạnh Trang
Keywords: Văn học Pháp
Nỗi đau
Marguerite Duras
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.64-81
Abstract: Trong kho tàng văn học đồ sộ của Marguerite Duras. "Người tình" và "Nỗi đau" là hai tác phẩm không chỉ thể hiện rõ nét nỗi đau đớn đến cùng cực của tác giả, mà còn đánh dấu một dòng văn học mới và duy nhất trong văn học Pháp thế kỉ XX: dòng tiểu thuyết mới. Trong khuôn khổ của nghiên cứu, chúng tôi đặc biệt chú trọng đi sâu vào đánh giá nổi đau của tác giả trong từng tác phẩm, cũng như đánh giá những điểm tương đồng và khác biệt của chính nỗi đau đó qua hai tác phẩm, qua đó chỉ ra nguồn gốc bắt nguồn của nỗi đau - trạng thái đau đớn cả về thể xác và tâm hồn mà Marguerite Duras phải chịu đựng kể từ khi còn là thiếu nữ cho tới khi trở thành một người vợ. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên hai tác phẩm bằng tiếng Pháp, lý thuyết về phân tích văn bản văn học và trên những yếu tố có liên quan đến hai dòng văn học: Tự truyện và Tự truyện hư cấu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23160
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.