Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23161
Title: Một vài đặc điểm về ngôn ngữ và văn hóa của uyển ngữ chỉ cái chết trong tiếng Thái
Authors: Trịnh, Thị Thu Hà
Keywords: Uyển ngữ
Cái chết
Tiếng Thái
Ngôn ngữ
Văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.82-87
Abstract: Trong giao tiếp khi nhắc tới các chủ đề có tính nhạy cảm, con người có xu hướng dùng những từ ngữ nói giảm, nói tránh sao cho tế nhị, tránh làm cho người người nghe, thậm chí là cả người nói lúng túng, khó xử. Những từ ngữ này được gọi chung bằng một thuật ngữ là “uyển ngữ". Mỗi ngôn ngữ trên thế giới đều có sự hình thành và sử dụng "uyển ngữ" theo cách riêng của mình tùy theo môi trường văn hóa xã hội. Bài viết này tập trung vào phân tích các uyển ngữ chỉ "cái chết" trong tiếng Thái trên bình diện ngôn ngữ và văn hóa, góp phần giúp cho người học tiếng Thái có cái nhìn sâu sắc hơn về đặc điểm của uyển ngữ tiếng Thái, tránh được những tình huống khó xử và giữ được tính lịch sự trong giao tiếp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23161
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
944.33 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.