Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23168
Title: Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra
Authors: Trọng Đức
Keywords: Thị xã Phú Thọ
Công tác kiểm tra
Bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.18-20
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, trong hơn nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẻ đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23168
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
588.61 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.