Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23187
Title: Đảng ủy công an Hà Nam: lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Keywords: Đảng ủy công an Hà Nam
Lãnh đạo
Chỉ đạo
Nâng cao chất lượng
Công tác kiểm tra
Giám sát từ cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.77
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an Hà Nam trong sạch, vững mạnh. Do vậy, Đảng ủy Công an tỉnh luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23187
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
240.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.