Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23210
Title: Mong đợi, ngậm ngùi rồi tin tưởng
Authors: Vũ Lân
Keywords: Mong đợi
Ngậm ngùi
Tin tưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.51-53
Abstract: "Mong đợi" Từ lâu, Đảng ta đã khẳng định có “một bộ phận không nhỏ” trong cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí nhưng chậm được đưa ra “ánh sáng” “bộ phận không nhỏ” đó. "Ngậm ngùi" bởi về nguyên tắc, công tác kiểm tra của Đảng ví như việc uống thuốc phòng “bệnh” là chính. Khi có kết luận UBKT Trung ương thì không ít tổ chức, cấp ủy đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên đã mắc bệnh quá nặng, có người “vô phương cứu chữa”. Sau những tâm trạng mong đợi, ngậm ngùi là một niềm tin tưởng vững chắc vào những gì trong năm mới 2018 và Xuân Mậu Tuất. Cùng với những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2017 thì niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng tăng lên vượt bậc, trong đó nổi bật là kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng năm qua. Công tác này đang vào thời kỳ quyết liệt, không một ai có thể cưỡng lại xu thế. Những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ những nhiệm kỳ trước, những cán bộ lãnh đạo bất kể ở cấp nào, dù đã về nghỉ hay còn đương chức chắc chắn không bị “chìm xuồng” mà cũng sẽ bị phát hiện, đưa ra ánh sáng. Đó là yếu tố vô cùng quan trọng để Đảng lấy lại niềm tin từ nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23210
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.