Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23227
Nhan đề: Bình Dương Điểm du lịch tham quan công trình kiến trúc Tôn giáo
Tác giả: Kim Oanh
Từ khoá: Bình Dương
Điểm du lịch tham quan công trình kiến trúc Tôn giáo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.36
Tóm tắt: Bình Dương không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm phía nam mà còn là một điểm đến du lịch vô cùng hấp dẫn du khách vớl các công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng mang giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh sâu sắc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23227
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
205.47 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.