Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23228
Title: Đón sóng dữ liệu lớn
Authors: Khổng Loan
Keywords: Đón sóng dữ liệu lớn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 10 .- Tr.66-72
Abstract: Khi mọi dữ liệu đều có thể trở thành điểm tín dụng, Trustingsocial đón sóng, trở thành mắt xích quan trọng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho người dân ở các nước đông dân và đang phát triển. Thị trường có những ngọn sóng tiếp theo buộc công ty phải vượt qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23228
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.