Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23256
Title: Công tác bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Công tác bảo vệ
Người đấu tranh chống tiêu cực
Phục vụ công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.43-45,48
Abstract: Trù dập, trả thù người tố giác tiêu cực là hiện tượng tồn tại ở tất cả các quốc gia, dân tộc nên tất cả các quốc gia muốn chống tham nhũng đều phải tính đến các biện pháp bảo vệ người tố giác tham nhũng, ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định bảo vệ người tố cáo, tố giác tham nhũng, tiêu cực nhưng cho đến nay, đây vẫn là vấn đề nan giải. Câu nói cửa miệng “đấu tranh - tránh đâu” phản ảnh đúng thực tế. Tham nhũng, tiêu cực thường gắn liền với quyền lực; người đấu tranh chống tiêu cực luôn phải đối mặt với nguy cơ bị trù dập, trả thù từ đối tượng tiêu cực có quyền lực. Nguyên nhân của tình trạng này nằm ngay trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, tố giác tiêu cực và việc thực hiện biện pháp cần thiết để bảo vệ họ khỏi sự trù dập, trả thù. Những vấn đề này cần được xem xét, giải quyết thỏa đáng để thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Ở đây xin giới hạn vấn đề trong phạm vi bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23256
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.