Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23323
Title: Đà Nẵng phát triển du lịch thông minh
Authors: Lê, Đức Thọ
Keywords: Đà Nẵng
Phát triển du lịch thông minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.44-45
Abstract: Du lịch thông minh được xây dựng trên nền tảng của Công nghệ Thông tin -Truyền thông và là một phần của đô thị thông minh. Cùng với nổ lực của chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp, Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng ngành du lịch chất lượng cao và cũng là địa phương đi đầu trong phát triển mô hình du lịch thông minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23323
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
439.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.