Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23345
Title: Du lịch cộng động nâng cao mức sống người Khmer Trà Vinh
Authors: Phan, Thị Khánh Đoan
Võ, Văn Sơn
Keywords: Du lịch cộng động
Nâng cao mức sống người Khmer
Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.52-54
Abstract: Trà Vinh có nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng. Đặc biệt, Trà Vinh là đỊa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng người Khmer với nền văn hóa đặc trưng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để hoạt động du lịch cộng đồng hình thành, phát triển. Thời gian gần đây, hoạt động du lịch cộng đồng ở Trà Vinh mới chỉ manh nha, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Do đó, nghiên cứu khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng của người Khmer ở Trà Vinh trong định hướng phát triển sinh kế cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân nơi đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23345
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
661.09 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.