Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23350
Title: Văn Giáo phát triển du lịch cộng đồng dựa vào làng dệt cổ truyền
Authors: Lý, Mỹ Tiên
Keywords: Văn Giáo
Phát triển du lịch cộng đồng
Dựa vào làng dệt cổ truyền
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.57-59
Abstract: Ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cư dân Khmer (chiếm khoảng 80% dân số trong xã) có một làng nghề truyền thống khá nổi tiếng là làng dệt Thổ cẩm với sản phẩm được xây dựng thương hiệu là "Khmer silk" thông qua khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu người dân địa phương và chính quyền địa phương. Bài viết phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội từ đó đưa ra định hướng phát triển du lịch cộng đồng dựa vào làng nghề ở Văn Giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23350
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.05 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.