Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23367
Title: Cù lao Riêng tôi nhớ
Authors: Trương, Quốc Toàn
Keywords: Cù lao Riêng tôi nhớ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.65
Abstract: Mưa trắng trời, phà cập bến sông cù lao Riêng. Mưa trên những vườn xoài mới trồng, những vườn xoài đang mùa trĩu quả. Tôi người khách miền Đông lần đầu đến với dải đất cù lao trù phú nằm giữa sông Tiền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23367
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
198.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.