Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23456
Nhan đề: Milano Cofee Ngựa ô của làng cà phê
Từ khoá: Milano Cofee
Ngựa ô của làng cà phê
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.68
Tóm tắt: Theo số liệu cập nhật của Euromonitor 2019, Milano Coffee đang dẫn đầu về số lượng cửa hàng cà phê phân khúc bình dân với gân 1.400 điểm bán khấp cả nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23456
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
225.46 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.