Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23459
Title: Cá thể hóa điều trị ung thư
Authors: Kirsch Noah
Tindera Michela
Keywords: Cá thể hóa điều trị ung thư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 76 .- Tr.74-75
Abstract: Eric Lefkofsky là người đã thành công với năm công ty khởi nghiệp - nổi tiếng nhất là Groupon - nhờ vào việc khai thác dữ liệu. Liệu “công thức” này có tác dụng gì với các loại bệnh hay không?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23459
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
412.32 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.